ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 134 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2567

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขและคณะครู ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตามวันสำคัญประจำชาติ เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีความนอบน้อมถ่อมตนและเห็นความสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์