ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 344 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ธ.ค. 2566
         วันที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการศึกษาพระธรรม และเข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ณ สนามสอบโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง