ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านแหลมหอย ประจำปี 2566
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านแหลมหอย
จำนวนผู้เข้าชม : 440 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแหลมหอย ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย “ประดิษฐ์กระทง” เพื่อใช้ในประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ในการกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนบ้านแหลมหอยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย อีกทั้งตระหนักถึงการรู้จักรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาด โดยวัสดุที่นักเรียนนำมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ

วันลอยกระทง (Loy Krathong) ตรงกับคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ โดยทั่วไปแล้วจัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำเต็มตลิ่ง ผู้คนนิยมนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในกระทง เพื่อนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคล วันลอยกระทง ในปี พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา