ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประเพณีชักพระทางทะเล เกาะพะงัน
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 268 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2566
คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านศรีธนู ร่วมประเพณีชักพระทางทะเล  อ.เกาะพะงัน
5 /11/2566