ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมผู้ปกครองเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านศรีธนู
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 203 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2566
 15 พฤศจิกายน 2566
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจที่ส่งบุตรหลานของท่าน  มาเป็นสมาชิกของโรงเรียนบ้านศรีธนู