ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 322 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2566

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านศรีธนู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566