ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 773 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2566

       วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ ตำบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน