ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 96 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2566

      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง