ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 442 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2566

      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง