ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 314 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด โรงเรียนบ้านปากดอนสัก โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม และโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ฐานฟอสซิล,ฐานหอคอย/สเลอปี้,ฐานแยกสารเนื้อผสม,ฐานคณิตศิลป์จากเส้นด้าย,ฐาน Unplugged coding นักเรียน Play&Lern เพลิดเพลิน สนุก ได้องค์ความรู้ จากการปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จำทนจำนาน และเกิดจิตนาการไร้ขีดจำกัด