ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 366 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1