ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2566 โครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 327 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2566

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุริยา เครือรัตน์ พร้อมด้วย นางสาววิมล แก้วประภาส ศึกษานิเทศก์ นางสาวนุชนาถ นกแก้ว ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ และเด็กหญิงณัฐทีชา สร้อยเรือน นักเรียนโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2566 โครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรร กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 และ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมรับ เกียรติบัตร สำนักงานเขตที่การศึกษาแกนนำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ โครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา