ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 372 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2566

 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการ นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ได้ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด พร้อมทั้งถวายเป็นเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีและพลังสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข