ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านศรีธนู
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 383 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2566

 ได้รับคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBAST PRACTICE) 

การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ด้านที่ 2 มีคุณธรรมนำชีวิต มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

 

ในระดับ ดี