ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ วัด และศาสนสถาน
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 111 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2566

  วันที่14กรกฎาคม 2566 เวลา09.00 น. นายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะพะงัน ที่ 16 และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธนู ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ วัด และศาสนสถาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน