ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธี และมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม ผู้ร่วมการอบรม
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 70 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2566
ผอ.วัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต พร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์ภาค 16 ประจำปี 2566 ณ สำนักบรมพระปาฏิโมกข์วัดศรีธนู อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
      โดย พระเดชพระคุณ พระศรีปริยัติวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 16 เมตตาเป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม ผู้ร่วมการอบรม
      พระครูขันติศรัทธาคุณ เลขานุการเจ้าคณะภาค 16
      พระมหาปริญ ปญฺญาธโร เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 16 ร่วมพิธี
      พระสังฆาธิการ เลขานุการในอำเภอเกาะพะงัน เจริญชัยมงคลคาถา
      นายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะพะงัน 
      นายพงศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน 
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์