ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนบ้านศรีธนูช่วยกันเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวรท่าจอดเรืออ่าวศรีธนู
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีธนู
จำนวนผู้เข้าชม : 327 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2566

 

     ผู้บริหาร คณครูและนักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวรหมู่บ้าน หมู่ 8 ศรีธนู ร่วมกับกลุ่ม TRAN HeRo  ช่วยกันเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวรท่าจอดเรืออ่าวศรีธนู 

#โลกสวยด้วยมือเรา