ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 191 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2566

      วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการเสริมสร้าง  ความรู้ และความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ในการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน คณะครู ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา รวมถึงการหาแนวทางป้องกันการเกิดการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา