ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 126 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2566

     วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง    ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน คณะครู ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะอันตรายในสถานศึกษาการระงับเหตุเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิง รวมถึงการหาแนวทางป้องกัน  การเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา