ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 814 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2566

       วันที่ 31พฤษภาคม 2566  ตรงกับ“วันงดสูบบุหรี่โลก” โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมให้ความรู้ การประกวดวาดภาพระบายสี การแต่งคำขวัญ การจัดป้ายนิเทศ และเดินรณรงค์บริเวณชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ให้แก่นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  

         คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 คือ "บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย"  สัญลักษณ์ คือ ดอกลีลาวดี (ดอกลั่นทม) เป็นสัญลักษณ์ของ"วันงดสูบบุหรี่โลก" หมายถึง การขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา