ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 173 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2566

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นำโดย นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง นางสาวดารินา คงสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เพื่อชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ นโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี