ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ โรงเรียนวัดกาญจนาราม โรงเรียนวัดเขาแก้ว โรงเรียนวัดนิกรประสาท โรงเรียนบ้านหนองเปล ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดกาญจนาราม ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 422 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2566
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ
โรงเรียนวัดกาญจนาราม โรงเรียนวัดเขาแก้ว
โรงเรียนวัดนิกรประสาท โรงเรียนบ้านหนองเปล
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดกาญจนาราม
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2566