ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ณ ใจดีฟาร์ม ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 374 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2566

 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกับ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ณ ร้านอาหารใจดีฟาร์ม