ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนวัดนทีวัฒนารามได้ไปร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ. โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 705 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2566

 ทางโรงเรียนวัดนทีวัฒนารามได้เข้าร่วม กับโรงเรียนบ้านดอนเสาธง เครือข่ายปากแพรก จัดกิจกรรมออกค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมลูกเสือสำรอง  โดย มีฐานให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง เรียนรู้ เป็นกิจกรรม สร้างความสามัคคี มีวินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากเพื่อนต่างโรงเรียน