ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 671 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2565

 วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนที่ขอรับประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 60 คน