ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมหิ้วปิ่นโตและกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 741 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2565

         โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมหิ้วปิ่นโต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนาราเจริญสุข อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของไทยและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง