ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 63 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 34 ราย และผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 21 ราย ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถขยายผลสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นได้