ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 807 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มิ.ย. 2565

        ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน 2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อเนก สุดจำนงค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกอบพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคุณครู ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคม ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ