ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 504 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2565

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่โลก โดยสภานักเรียนให้ความรู้และการแสดงของชมนุมนาฏศิลป์ เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่