ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 567 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 มิ.ย. 2565
โรงเรียนวัดกาญจนารามมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๒๐ คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ