ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดการประเมินผลการปฎิบัติงานและนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 479 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2565
วันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการ จำนงค์ นนวลขาว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน และหัวหน้าระดับชั้น ร่วมกันรับฟังการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )ของข้าราชการครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ณ.ห้องประชุมชั้นสอง อาคารลีลาวดีใหม่