ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัดกิจกรรมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 936 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2565

ในวันที่ 25 มีนาคม นายจำนงค์  นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564