ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 819 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 มี.ค. 2565

             วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดกาญจนารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ  ขอบคุณท่านศน.อรัญญา มูสีสุทธิ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑