ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนโดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 1129 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2565

             วันที่ ๒- มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดกาญจนาราม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนโดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนารามพร้อมนางอารีรัตน์ แก้วนวลรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ติดตามการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน ณ ห้องสอบ ให้กำลังใจนักเรียนและเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙