ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ สวนสัตว์สงขลา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จากสถานที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 708 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2565

         เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ณ สวนสัตว์สงขลา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จากสถานที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งบรรยากาศในการทัศนศึกษารูปแบบออนไลน์มีความน่าสนใจ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ สนุกสนานพร้อมที่จะได้ความรับความรู้