ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 17 ราย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 490 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 17 ราย ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ราย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 ราย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 ราย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 ราย วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 ราย และวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563