ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1704 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 พ.ย. 2561

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) สำหรับเข้าใช้งาน  Free Wi-Fi ของผู้ให้บริการ (Internet Servive Provider : ISP) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย Username และ Password เดียวกันทั่วประเทศผ่านชื่อบริการ TH Wi-Fi By โดยมีจุดให้บริการตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี, ตลาดสดเทศบาลสุราษฎร์ธานี, ตลาดไดมอนด์สุราษฎร์ธานี, ถนนคนเดินถนนศรีตาปี, ตลาดศาลเจ้า, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, บึงขุนทะเล, ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ดอนสัก, ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ (สมุย), ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (สมุย), ท่าเรือเร็วลมพระยาเกาะเต่า (สุราษฎร์ธานี) และศูนย์ดิจิทัลชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wi-Fi) ให้ประชาชนภายในพื้นที่ได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป  รายละเอียดตามคู่มือแนะนำการใช้งาน TH-WiFi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล ดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด