ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1138 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2560

                  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีระเบียบที่เสนอเพื่อทราบ ดังนี้ ๑. รายงานการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒. ผลการสอบ NT และ ONET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๑ เรื่อง คือ แผนปฏิบัติการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐