ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 887 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2560

                  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะครึ่งปี (ครั้งที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑