ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลและ VTR โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1022 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2560

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลและ VTR โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โดยนายธนาวุฒิ รักษ์หนู รองผู้อำนวยการฯ นำเสนอรายละเอียดที่ประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงาน การจัดทำ VTR ที่ประชุมได้วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑