เอกสารการเงิน
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 612 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2560

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ PLC & Boot Camp ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี