ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างเทคนิคอัจริยะสำหรับเด็กและเยาวชน
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 2011 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2560

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) กำหนดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำรัส เพื่อสร้างเทคนิคอัจริยะสำหรับเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่  1  มิถุนายน - 30  กันยายน 2560 ณ อุทยานราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และร่วมสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ  สถานศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่คุณอมรพรรณ  ฟูปัญญา  โทร.053-114110-5 ต่อ 1207