ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1314 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.ค. 2561

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางด้านภาษาจีน ขอเชิญนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะภาษาจีนสมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6488000 ต่อ 5400 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com

  

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด