ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางศิริพร หนูช่วย
จำนวนผู้เข้าชม : 1962 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2561

    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีอัตราว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา  ผู้ประสงค์ขอย้าย  ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 6 ก.ค.61

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด