ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1715 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2561

วันที่  20 มิถุนายน 2561 นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำทีมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) เพื่อให้มีความเข้าใจและมีแนวทางในการดำเนินการที่ตรงกัน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ