ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1497 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2561
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดงาน “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ จึงขอเชิญชวนกลุ่มเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด