ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ " United Through Space"
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1622 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2560

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ สทอภ. จะดำเนินการจัดประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ " Unied Though Space" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนวาดภาพของประเทศไทย เข้าประกวดวาดภาพในการประชุม APRSAF-24  ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารรัฐอินเดีย เป้าหมายนักเรียน ระดับ อายุ 8-11 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ www.gisda.or.th, learn.gistda.or.th  สนใจส่งใบสมัครได้ที่ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560