ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอคความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1531 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2560

ด้วย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายและหญิง ระหว่างเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2560 สถานศึกษาที่สนใจ ดาวน์โหลด ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัคร ได้ที่ www.aerothai.co.th