ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1286 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทยได้ดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนให้กับทหารผ่านศึกเกาหลีชาวไทย ตลอดจนบุตร หลานของทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีผลัดที่ ๑-๖ หรือระหว่างปี คศ.๑๙๕๐-๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗) โดยให้สมัครได้ ๑ คน ต่อทหารผ่านศึก ๑ ท่าน แบ่งประเภทโครงการเป็น ๖ ประเภท และสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี ทาง Facebook: www.facebook.com/th.kr.descendants และ Email:kwv.thai@gmail.com รายละเอียดดังแนบ