ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางศิริพร หนูช่วย
จำนวนผู้เข้าชม : 1907 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 พ.ค. 2561

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีอัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้
         1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน   17   อัตรา 
         2.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  15  อัตรา 

หากผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างตามประกาศ  ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสาร ถึง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ภายในวันที่ 17  พฤษภาคม 2561

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด