» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน และติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา 2 ก.ค. 2560
ข้อมูลโดย : นายพิชัย ภัทธิยธนี
จำนวนผู้เข้าชม : 884 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2560